Shambhala
Home
Wat is Shambhala?
De kunst van het "handenopleggen" is zo oud als de weg naar Rome. Sinds mensenheugenis wordt dit al gedaan. Het is een compleet natuurlijk instinct om je handen op jezelf of op iemand anders te leggen als er sprake is van verwonding, je niet lekker voelen, troosten of een zere plek. Moeders, door de eeuwen heen, zijn daarvan een prachtig voorbeeld. Als je kind gevallen is, wat doe je dan? Je troost je kind en legt je hand op de zere plek - wij doen dat allemaal.

De energie van menselijke aanraking bevat genezing, zorg en liefde. Deze energie is gekend in vele windstreken en onder vele namen: Chi in China, Prana in India, Ruach in het Hebreeuws en in Japan heet het Reiki .

Deze natuurlijke energie is de Universele Energie die gebruikt wordt door de Shambhala- en Reiki-beoefenaars. De Shambhala/Reiki-healers hebben een krachtiger toegang tot deze Universele Energie, omdat zij tijdens de inwijdingen een veelvoud aan informatie en symbolen ontvangen, waarmee zij in staat zijn om de fysieke en emotionele blokkades die zich tot daar aan toe in de energiebanen van het lichaam bevonden, op te lossen. Daarnaast wordt de eigen levens- en liefdesenergie verhoogd en verbindt men zich met de bron van Shambhala/Reiki, de Goddelijke Energie, Vader/Moeder God, Het Al Wat Is.

Hoe is Shambhala ontstaan?
In de herfst van 1996 is een nieuwe energie aan de mensheid geschonken door Master Germain ( de Bron waar Reiki uit is gegeven) via een Master Leraar; Hari Das Melchizedek. Door al het werk dat de mensen op aarde hebben verricht om hun trillingsniveau te verhogen is Master Germain in staat geweest om deze hele hoge vibratie tot ons te zenden. Het is een verlenging van de Reiki-energieën die tot nu toe bij ons bekend zijn. Hij heeft gevraagd om deze energie Shambhala Multi Dimensional Healing te noemen, Shambhala in het kort.

Shambhala bouwt verder aan het originele Reiki-systeem door toevoegingen. Omdat Shambhala gemakkelijker aan te leren is dan Reiki, kun je ieder niveau in een paar uur leren. Dit is goedkoper en minder tijdrovend. Evenals Reiki is Shambhala ook pure liefdesenergie die door je hartchakra gaat en helpt om jezelf en anderen helende krachten te geven.

Je kan op 2 manieren gebruik maken van Shambhala
 Je kan een Shambhala-healing ontvangen of je kan je laten inwijden in het Shambhala-systeem.

*Shambhala-healing.
Tijdens de behandeling:
Het enige wat jij moet doen is op een massagetafel liggen en ...RELAX. Je hoeft enkel je schoenen uit te doen en de rest mag je aan mij overlaten.
Ik stem me eerst af op de te behandelen persoon en op de energie van Shambhala.
Ik begin een healing altijd met het zuiveren van de aura. Door onze dagelijkse omgang met anderen, nemen we allerlei indrukken op (verdriet, boosheid, angst,...). Al deze indrukken blijven aan ons "kleven". Deze overtollige energie verwijder ik door in de aura te strijken. (±10 cm boven het lichaam). Daarna begint de eigenlijk Shambhala-healing.
Ik plaats mijn handen op of net boven bepaalde plaatsen van het lichaam. Deze plaatsen zijn verschillend van persoon tot persoon al naargelang de klachten. Er wordt wel altijd van het hoofd naar de voeten gewerkt. Enkele posities zijn bvb. hoofd, schouders, buik, heupen, voeten,...
Tijdens de behandeling fungeer ik als kanaal om de universele energie door te geven. Ik voel de verschillende stromingen van de energie; stroomt de energie goed, is er een blokkade,...
Afhankelijk van deze gewaarwordingen blijven mijn handen langere of kortere tijd op dezelfde plaats. Ook jij kan tijdens een behandeling iets voelen zoals tinteling, warmte ed. Ik zeg wel kan, want niet iedereen voelt iets. Maar ook als je niets voelt, toch doet de energie zijn werk.
Als Shambhala Master heb ik 352 symbolen ter beschikking die allen een verschillende functie hebben. Deze symbolen versterken de energie en richten hem meer op de specifieke problemen.
Na de Shambhala-healing volgt er nog een chakra-behandeling. Dit gebeurt door het leggen van edelstenen op de 7 hoofdchakra's (energiewielen). Deze behandeling brengt 2 voordelen met zich mee nl.:
-de chakra's worden terug in evenwicht gebracht
-de behandelde persoon kan nog even rustig blijven liggen
De meeste mensen bevinden zich in een diepe staat van ontspanning na de Shambhala-healing en dan kun je deze staat nog wat verder aanhouden.
Nadat ik de behandeling heb afgerond, breng ik je zachtjes terug naar de realiteit van het dagelijks leven.

Na de behandeling:
Zoals ik al zei, bevinden de meesten zich in een diepe ontspanning. Na de behandeling krijg je dan ook voldoende tijd om terug "wakker" te worden.
Wanneer dit is gebeurd, is er altijd een gesprek voorzien; vragen kunnen gesteld worden, gewaarwordingen kunnen besproken worden,...
Tjdens een behandeling krijg ik in de meeste gevallen nog informatie door, deze geef ik dan ook mee tijdens dit gesprek.
Soms krijg je ook nog "huiswerk" mee van mij. Dit kunnen heel uiteenlopende zaken zijn zoals ademhalingsoefeningen, een brief schrijven,...
De eerste uren of  dagen na een behandeing kun je nog wat nawerking voelen van de energie. Sommigen bruisen van de enrgie, anderen hebben last van koude rillingen, nog anderen voelen helemaal niets. In al deze gevallen doet de energie nog steeds zijn werk. Mocht je toch wat bezorgd zijn of nog vragen hebben, bel mij gerust eens op.
Het is raadzaam om na een Shambhala-healing voldoende water te drinken om het lichaam verder te zuiveren.
Een volledige behandeling + gesprek duurt ±1 uur.

*Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je zelf te laten inwijden in Shambhala
Er zijn vier graden van inwijding
1e  graad
 De eerste graad zorgt ervoor dat je jezelf en anderen kunt healen op een directe manier door je handen op te leggen.
2e graad
De 2e graad staat je toe om op afstand mentale genezingsenergie naar mensen, situaties en plaatsen te sturen. Je ontvangt hiervoor je eerste symbolen.
3e graad
De derde graad omvat meer symbolen en staat toe, als je dat wilt om te beginnen met inwijdingen in de eerste graad. Verder leer je samen te werken met je gidsen.
4e graad
De vierde graad is de Mastergraad. Een Shambhala Master ontvangt 352 symbolen. Ook ben je nu gemachtigd om inwijdingen te verzorgen voor alle vier de graden.
Al zou je niet de intentie hebben om andere mensen in te wijden, toch moet je niet verbaasd zijn dat je wel die aandrang hebt om Shambhala te delen met anderen als je eenmaal de 3e of 4e graad hebt bereikt.

Tijdens elke inwijding ontvang je een werkboek en certificaat.Enkele foto's tijdens een healing
foto healing     foto healing    foto healing    foto healing

Edelsteentherapie
Bach Bloesems
Kaartleggen
Geschenken
Contact